O nás

Záujmové združenie právnických osôb Synergia bolo založené v roku 2023
a pôsobí v meste Martin. Vzniklo spojením spoločných síl občianskych združení:

Matka a dieťa Turca – V roku 2006 sme zložili občianske združenie Matka a dieťa Turca [ viac informácií]

Wings Forever – občianske združenie s rodinnou atmosférou, sústreďujúce sa hlavne na prácu s rodičmi a deťmi [ viac informácií]

Martinklúzia – Podpora vzdelávania a osobnostného rozvoja detí a mládeže v marginalizovaných skupinách obyvateľstva [viac informácií]

PETRA PIRŠELOVÁ

Vedúca ekonomického úseku v Evanjelickej spojenej škole v Martine a zároveň predsedníčka občianskeho združenia Matka a dieťa Turca. Evanjelická spojená škola je školou, pre ktorú pomoc druhým je významnou hodnotou, k pomoci vedie aj svojich žiakov a ktorí aktívne dobrovoľnícky pomáhajú v Komunitnom centre. Občianske združenia Matka a dieťa Turca pomáha deťom, mamám, rodinám v neľahkých životných situáciách, najmä cez spoluprácu s inštitúciami (nemocnicami, školami, domovmi sociálnych služieb…). Sme zakladajúcou organizáciou, ktorá stála na počiatku vzniku Komunitného centra a stále sa participujeme na pomoci ukrajinskej komunite v našom regióne.

TOMÁŠ GULÁN

Učiteľ náboženstva a hudby na Evanjelickej spojenej škole, a tiež koordinátor školských sociálnych programov. Štatutár občianskeho združenia MARTinklúzia, ktoré sa zameriava predovšetkým na terénnu prácu s rómskou komunitou. Od septembra 2022 Komunitný koordinátor pre regiónu Turiecpre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu. V Komunitnom centre má na starosti koordináciu aktivít centra, komunikáciu so štátnou správou a finančné zabezpečenie humanitárnej pomoci.

MÁRIA ONDRÁČKOVÁ

Riaditeľka školy angličtiny Helen Doron English v Martine, dobrovoľníčka združenia WINGS FOREVER, ktoré sa zameriava na vzdelávacie programy a zmysluplné aktivity pre deti a mládež, členka predstavenstva organizácie AFS Intercultura Slovakia, ktorá sa zameriava na medzinárodné interkultúrne programy pre mládež. V Komunitnom centre má na starosťi sieťovanie a komunikáciu s partnermi a donormi, voľnočasové aktivíty a vedenie hodín slovenčiny a angličtiny v ukrajinskej škole.